Historie

Firma Dobra, sdružení soukromých podnikatelů pana Josefa Dovrtěla a pana Josefa Brázdila se datuje do počátku roku 1994, kdy se tito dva spolupracovníci a kamarádi z tehdejšího JZD Gottwaldov dohodli na společném podnikatelském záměru, pokračovat v tradici soukromě hospodařících zemědělců. Název Dobra tak vznikl ze začínajících písmen jejich příjmení.

Začátky v době, kdy výměra pole činila pouhých 4,5 ha nebyly nijak lehké. Z důvodu malé výměry se pěstovala hlavně zelenina např. okurky, zelí, cibule, salát, brambory. Proto bylo z počátku jméno firmy Dobra doplněno názvem Zahradnictví.

Postupem let přibývaly další polnosti a s tím také další mechanizace, jak na zpracování půdy, tak na zpracování úrody. V roce 2002 již činila výměra 126,5 ha. Při tak velké výměře, bylo od pěstování zeleniny upuštěno. Hlavním předmětem pěstování se tak stalo obilí a krmiva pro chov drobného a exotického ptactva a holubů.

Rok od roku hektary stále přibývají a s tím také pracovní kolektiv, který v tomto roce čítá 4 členy. V současné době firma obhospodařuje 173 ha orné půdy, především v katastru obce Sazovice. Firma pěstuje celkem 11 druhů plodin, o které je mezi chovateli drobného ptactva stále velký zájem díky dobré kvalitě.

Pěstované plodiny: Pšenice, Řepka, Oves nahý, Proso (žluté, červené, zelené, senegal), Lesknice kanárská, Slunečnice, Ostropestřec, Peluška